top of page

I Feel Good

את גל הכרתי בערך לפני 4 שנים, נפגשנו באותה גינת כלבים ולא החלפנו מילה עד אותו ערב בו הסתכלתי עליו וחשבתי לעצמי "איזה בחור שווה".

מבטינו נפגשו וסימנתי לו עם האצבע לגשת אלי... הוא הופתע מהישירות ומאומץ הלב ומיד בא לבדוק מה "המשוגעת הזאת" רוצה ממנו.

אחרי חקירת שב"כ קצרה הבנתי שגל נמשך לצד השני וגם עוזי חיטמן לא יוכל לסייע לי.  חחח... חלום עליכם.

לימים הפכנו לחברים קרובים עד שעבר דירה ומטבע הדברים הקשר התרחק.

 

לפני כמה חודשים דרכינו הצטלבו וגל פנה אלי בבקשה לעשות מהפך בקליניקה שלו, אותה הוא שוכר. הוא רצה לשפר את הנראות והאוירה בחלל בתקציב מהודק תוך כדי שמירה על "נדוניה" שנרכשה כמה חודשים קודם לכן. מיד נרתמתי למשימה וגם הקורונה הצטרפה אלינו.

אין טעם לספר אלו שינויים בוצעו בחלל, עיניכם רואות טוב, גם את גוף התאורה המיוחד הזה מאלמנטו, שהתלבש בול כמו כפפה לחלל (והנורות, נו שויין יוחלפו אחרי הצילומים;)

ועכשיו, מי אוהב כואב?! 

צילמה ברוך וסבלנות אין קץ: hamalphotography

bottom of page