top of page

האתר מונגש לבעלי מוגבלויות, בהתאם לחוק. והותאם לכל העזרים הטכנולוגיים המוכרים, בהם משתמשים גולשים בעלי מוגבלות קבועה או זמנית.

 

בכל מקרה בו נתקלתם באי התאמה, אנא פנו אלי, כדי שאוכל לתקן את הטעון תיקון, לשפר את האתר ולהתאימו לשימושכם.

ניתן לפנות אלי באמצעות הטלפון:  052.59.99.679,  או המייל liatmalkadesigns@gmail.com

Accessibility

bottom of page